วิธีแก้ไขสถานะข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ใน Windows 10

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา

เนื้อหาโดยย่อ

คู่มือนี้นำเสนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไป เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะผิดพลาด ปัญหาใน วินโดวส์ 10 . โดยสรุปขั้นตอนต่างๆ เช่น การตรวจสอบการเชื่อมต่อ การอัปเดตไดรเวอร์ การรีสตาร์ทบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์ และการล้างคิวการพิมพ์ที่สามารถช่วยแก้ไขได้หลายอย่าง เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะข้อผิดพลาด .มีเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเฉพาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ Epson อยู่ในสถานะข้อผิดพลาด ปัญหาใน Windows 10 เช่น การดูแลไม่ให้กระดาษติด การอัปเดตไดรเวอร์ Epson และการเรียกใช้ Windows Printer Troubleshooter ขั้นตอนในการแก้ไข เครื่องพิมพ์เอชพี ข้อผิดพลาดยังครอบคลุมอยู่ เช่น การเปลี่ยนตลับหมึก การอัปเดตไดรเวอร์ และการใช้เครื่องมือ Print and Scan Doctor ของ HP

โดยทำตามคำแนะนำโดยละเอียดเพื่อ วิธีแก้ไขเครื่องพิมพ์ในสถานะข้อผิดพลาด สถานการณ์ คุณสามารถทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณออกจากโหมดข้อผิดพลาดและพิมพ์ต่อได้ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ทั่วไปใน Windows 10 ในเชิงรุก ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่น่าหงุดหงิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะข้อผิดพลาด Windows 10 ปัญหา.

Top